NIEUW:

3 Artikelen
 


Spring 2007 issue of the USA Body Psychotherapy Journal honoring Stanley Keleman for his lifework

 

New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

 

Groep Somatische Educatie: “Je leven in eigen hand nemen.”


Ons thema dit jaar is: je levensverhaal herschrijven.
Voortdurend als het ware vertellen we onszelf (en de anderen) een verhaal,
- het verhaal van wie we nu zijn,
- het verhaal van wie en hoe we geworden zijn,
- het verhaal van wie we verder willen worden, van hoe we onszelf verder willen vormen.
Met ons persoonlijke verhaal proberen we orde en betekenis te creëren; het verhaal geeft ook continuïteit aan de vorming van ons leven.
Dit levensverhaal is echter niet statisch: niet alléén gebeuren steeds situaties om ons heen maar ze gebeuren ook intern, en met je eigen reacties hierop vorm je steeds jezelf en dus je levensverhaal.
Aan het einde van ons leven, zijn we uiteindelijk het verhaal dat we belichaamd hebben.”(Stanley Keleman, Embodying experience)
Het verhaal komt dus voort uit onze eigen vorm, als een interne organisatie die spreekt in termen van gevoelens, sensaties, beelden, gedachten, en in woorden. M.a.w. onze lichamelijke vorm of organisatie bepaalt wat we aan onszelf vertellen.
Een ‘rigide’ persoon zal het presteren centraal stellen terwijl een ‘poreuze’ de nadruk zal leggen op het klagen of zich bedreigd voelen. Een ‘swollen’ persoon zal proberen zich in een andere te planten terwijl het verhaal van een ‘dense’ iemand van een en al verlangen en pijn zal zijn.

We kunnen kiezen om onze reactie-patronen en daarmee onze geschiedenis niet steeds te herhalen. Je kunt leren ervaren dat jezelf en je leven een voortdurende veranderende vorm is.
Hierbij willen we, gebruikmakend van de stappen van de Hoe-methode, ons met de volgende vragen bezig houden:
- hoe geef ik vorm aan mijn verhaal, en hoe vormt op zijn beurt mijn verhaal mij?
- hoe kan ik het verhaal dat ik steeds mezelf vertel een halt roepen?
- hoe kan ik toestaan een ander verhaal te voorschijn laten komen?
- welke waarde of betekenis kan dit nieuwe verhaal aan mijn leven (verleden-nu-toekomst) geven?
Eens in de twee weken op de vrijdag van 10.00 - 13.00 uur   € 80,- per keer.

 

Oefengroep: Somatische/emotionele oefeningen gericht op zelf-management en groei.

De komende periode willen we de lichamelijke posities, acties of gedragingen uit ons dagelijkse leven belichamen, dat wil zeggen ze van een vorm voorzien. Dit doen we door, na ze eerst (h)erkend te hebben, variaties te leren maken om nieuw, anders, aanwezig te kunnen zijn in onze levenssituaties.

Eens in de twee weken op de vrijdag van 13.30 - 16.30 uur  In totaal 20 keer à € 340,-

Workshop: 'Dromen en het Lichaam'

De droom geeft ons een unieke kans om dat wat in ons te voorschijn komt ons toe te eigenen. We zien dromen als vluchtige vormen komend uit ons diepe zelf. Dit diepe zelf is altijd een lichamelijk zelf. Dromen roepen om (h)erkend te worden en opgenomen te worden in het bestaande arsenaal van ons dagelijkse bestaan.
We gaan verder met het verdiepen van ons droomwerk en gebruiken hierbij de formatieve hoe-methode. Hierbij zijn alle stappen belangrijk: hoe je je droom vertelt; hoe je een of meer figuren stilzet; hoe je deze eerst meer intens en dan minder intens maakt; hoe je wacht; en hoe je dit meeneemt naar je dagelijkse leven.
4 samenkomsten op zaterdagen van 11.00- 15.00 uur  à  € 320,-
10 januari. 21 maart. 20 juni. 17 oktober

 

Workshop: 'Behartig je ouder worden'

Als je ouder dan 50 bent en samen met anderen eraan wilt werken hoe om te gaan met de veranderingen die het ouder worden met zich mee brengt, ben je van harte welkom. Vanuit onze betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid gaan we met elkaar aan de slag om te leren omgaan met deze veranderingen. Dit willen we doen aan de hand van specifieke thema’s rond deze gemeenschappelijke levensfase; thema’s waarin het spanningsveld van de overgang van oud naar nieuw zichtbaar en voelbaar wordt.
We proberen op deze manier je een weg te bieden die je helpt een betekenisvolle, optimistische toekomst te creëren. (Zie verder onze uitgebreide informatie).
4  samenkomsten op zaterdagen van 11.00 – 15.00 uur à  € 320,-  
17 januari. 25 april. 4 juli. 31 oktober
.

 

PRAKTIJK VOOR SOMATISCHE EDUCATIE EN THERAPIE

Noorderhaven 42 zz, 9712 VL, Groningen.
Informatie en aanmelding, ook voor individuele  of (echt-)paar sessies bij: 
Danielle Chauvelot   050-3180915 of chauvelot@hetnet.nl
Piet Dijkers                0575-520982 of piet.dijkers@planet.nl