NIEUW:

3 Artikelen
 


Spring 2007 issue of the USA Body Psychotherapy Journal honoring Stanley Keleman for his lifework

 

New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

Leven creëert vormen. Leven is een natuurlijk, evolutionair proces welke voortdurend vormen creëert. Deze vormen zijn deel van een organiserend proces die emoties, gedachten, en ervaring in een structuur belichaamt. Deze structuur ordent de existentiële gebeurtenissen van het bestaan.

Elke vorm van een persoon is zijn belichaming in de wereld. We zijn het lichaam dat we geërfd hebben - datgene dat ons leeft. En we zijn een persoonlijk lichaam - datgene wat we leven en door vrijwillige musculaire inspanning vormen. We zijn burgers van twee werelden, geworteld in het levendige en in onsterfelijkheid en tijdloosheid

Vormen maken protoplasmatische geschiedenis zichtbaar. Moleculen en cellen organiseren zich in clusters, die zich vervolgens in lagen, buizen, tunnels en zakken organiseren. Dit geeft vloeibaar leven structuur en organiseert het platform voor belichaamd menselijk bewustzijn. Door te leven groeit een persoonlijk menselijke vorm, één die door de uitdagingen en stress van het leven veranderd wordt.

Formative psychologie™ is gebaseerd op het evolutionaire proces waarin leven voortdurend de volgende serie van vormen vormt, vanaf de geboorte via de tot volle wasdom gekomen volwassene naar ouderdom. Bij de conceptie krijgt ieder persoon een biologische en emotionele erfenis. Maar alleen door vrijwillige musculaire inspanning kan dit constitutioneel gegeven haar potentiaal vervullen nl. het vormen van een persoonlijk leven.
Vorm genereert gevoelens. De kleinste vrijwillige musculaire inspanning zet het proces van zelf-contact in gang. Het brengt de existentiële waarheid van iemands onmiddellijke persoonlijke lichaamservaring naar voren. Dit is iets anders dan iemands ideeën, mentale concepten of iemands concept over passend gedrag en acties. Als individuele identiteit in somatische realiteit gegrond is, kunnen we zeggen
: "Ik weet wie ik ben door hoe ik mij ervaar."

De corticale functie welke een geschenk is, maakt vrijwillige participatie in ons leven mogelijk. Door vrijwillige spierinspanning kunnen we verschillen aanbrengen in een algemeen ervaringspatroon. De functie van vrijwillige spier inzet wordt, in de loop der tijd, door te oefenen geleerd. Deze praktijk van zich vormen ontwikkeld zich van het eenvoudige naar het complexe via een doorgaande keten van gebeurtenissen, waardoor patronen gevestigd worden die duurzaamheid hebben. Op deze manier groeit een innerlijke dialoog die onze levens een persoonlijke en religieuze dimensie geven.

Middels oefening en verplichting kunnen we een bepaalde invloed uitoefenen op ons belichaamd leven. De wijze hoe we onze aangeboren acties stimuleren of onderdrukken schept een persoonlijke autonomie die het verleden en het heden transcendeert en zich oriënteert op de toekomst. 

The contents of this site are copyright© 2001, Stanley Keleman
All Rights Reserved.

Vert.: Keleman gebruikt hier het woord voluntary waarbij de nadruk ligt op weloverwogen jezelf inzetten. Dit in onderscheid tot volition wat meer een gewoonte inhoudt

Voor vragen en informatie: gine.dijkers@planet.nl