New

Emotional Anatomy and Formative PsychologyR
with Stanley Keleman

Interviews with Stanley Keleman on Youtube

New DVD:
Emotional Anatomy

New Book:
Maturity, Solitude, Intimacy

Nieuw artikel:
The-Hand-As-A-Brain.pdf


 New CD and DVD of Stanley Keleman’s presentations in England and Germany 

 

 

Stanley Keleman

IN MEMORIAM
November 1931 - August 2018

 

 

 

Formative psychologie® is ontwikkeld door Stanley Keleman en houdt zich bezig met hoe vormen tevoorschijn komen, zich ontwikkelen, een tijdlang blijven en weer verdwijnen. Leven is een proces van zich vormen.
Zijn zienswijze is gebaseerd op de evolutionaire en biologische en neurofysiologische theorieën van onze tijd.

Tevens heeft Stanley Keleman een methode ontwikkeld - de Hoe-Methode® -, die ons in staat stelt onszelf te veranderen, onze vorm en daarmee ons gedrag te veranderen.

Anatomische structuur is gedrag

 

"Zonder anatomie bestaan er geen emoties. Gevoelens hebben een somatische architectuur.
Vanuit de emotionele anatomie gezien is het belangrijk om concepten, die op "normaal"of op een ideaal gebouwd zijn, te vermijden.  Er is geen ideale structuur voor mensen. De primaire zorg is hoe een individu zich zelf gebruikt om te functioneren"
.
Uit: "Emotional Anatomy" - Stanley Keleman

Anatomie geeft een identiteit - een specifiek herkenbare vorm en een manier van functioneren die op die vorm is gebaseerd.

De studie van de menselijke vorm openbaart zijn genetische en emotionele geschiedenis. De vorm reflecteert de natuur van de individuele uitdagingen en hoe die het menselijk organisme beïnvloeden.
Menselijke anatomie is meer dan een biochemische samenstelling; het is kinetische morfologie: de vormen van het menselijk proces uitgezet over de tijd. Het is een patroon van gevoelens, een weefseltoestand. Bepaalde anatomische vormen produceren een daarbijbehorend geheel van menselijke gevoelens en gedragingen

De Hoe-Methode®

Stanley Keleman heeft een methode - de Hoe-Methode - ontwikkeld. Deze methode leert je hoe je eigen proces kunt beïnvloeden.

Door middel van het weloverwogen inzetten van spierspanning zijn we op ieder moment in staat om ons gedrag/houding/onze antwoorden/acties te beïnvloeden en de wijze hoe wij het contact met onszelf ervaren.

Weloverwogen spierinspanning is de ervaring van zelf-regulatie, zelf-management en begint met onze aangeboren mogelijkheid om een actie stop te zetten:
Stap 1: Stop of bevries de actie
Stap 2: Intensiveer weloverwogen het spierpatroon dat je herkent.
Stap 3: Desorganiseer dit patroon met afgepaste kleine stappen
Stap 4: Wacht en contain het gedesorganiseerde patroon
Stap 5: Geef meer body aan de nieuwe vorm

The contents of this site are copyright©, Stanley Keleman
All Rights Reserved

 

 

The contents of this site are copyright©, Stanley Keleman
All Rights Reserved